Vuosikymmenet ja luettelointivuodet

Tällä sivulla voit selata kohteita eri vuosikymmeniltä ja tarkastella valikoimaa sen perusteella, minä vuonna ne on otettu mukaan Suomen Docomomon kohdeluetteloon.

 

Vuosikymmenet

1920-luvun kohteet

1930-luvun kohteet

1940-luvun kohteet

1950-luvun kohteet

1960-luvun kohteet

1970-luvun kohteet

1980-luvun kohteet

 

Luettelointivuodet

Ensimmäinen Suomen Docomomo-kohteiden valikoima syntyi, kun Dessaun Bauhausissa pidetyn kansainvälisen konferenssin jälkeen alettiin 1993 koota rekisteriä silloisten jäsenmaiden modernismin kohteista. Kunkin jäsenmaan tuli esittää rekisteriin viisikymmentä kansallisen ja kymmenen kansainvälisen tason kohdetta.

Seuraavan kerran valikoima täydentyi 2017, kun uusi kohdeluettelo julkaistiin. Kirjan toimituskunta valitsi kohteet pitkälti neuvoa antavan jäsenäänestyksen perusteella.

 

Alkuperäisen valikoiman kohteet (1993)

Ensimmäisen täydennysvalikoiman kohteet (2017)