Tempon talo

1939
thumb image
Photo: Pentti Helenius / MFA
  • PaikkakuntaTampere
  • Valmistumisvuodet 1939
  • Vuosikymmen1930-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiIdentiteetin rakentaminen

Tempon asuin-, toimisto- ja liikerakennus rakennettiin aivan Tampereen keskustaan Hämeensillan kupeeseen. Neljä metriä korkeassa, rakenteeltaan avoimessa katukerroksessa on myymälä- ja ravintolatiloja, toinen kerros suunniteltiin toimistotiloiksi ja neljä ylintä kerrosta asunnoiksi. Tempon talo on modernismin maamerkki ja samalla se on yksi ensimmäisistä ns. valkoisen funktionalismin esimerkeistä Tampereella. Rakennuksen teräsbetonirakenteet olivat vaativa suunnittelutehtävä. Ne mitoitettiin sopimaan avoimen myymälätilan ja asuinkerrosten vaatimusten mukaan. Rakenteet, myymälätilat ja julkisivut ovat moderneja. Asunnot sen sijaan ovat tilalliselta jäsentelyltään perinteisempiä. Asunnotkin oli varustettu aikansa nykyaikaisimmilla keittiökoneilla. Tempo oli ensimmäinen tavaratalo Tampereella.

Rakennus on säilyttänyt merkityksensä kaupunkikuvassa. Suurin osa läheisistä rakennuksista on sitä vanhempia. Tempon taloa lähellä Tammerkoskessa sijaitsee kaksi Bertel Strömmerin suunnittelemaa modernia voimalaitosta 1930-luvulta. Nämä kolme rakennusta yhdessä kertovat 1800-luvun teollisuuskaupungin muuttumisesta moderniksi sotien väliseksi kaupungiksi.

Alkuperäinen myymälä suljettiin vuonna 1970 ja sen jälkeen tiloissa on toiminut erilaisia kaupallisia palveluita. Suuri osa asunnoista on muuttunut liiketiloiksi 1970-luvulta alkaen. Rakennuksen ulkoasu on muuttunut jonkin verran viime vuosikymmeninä tehtyjen korjausten vuoksi. Alkuperäinen vaalea rappaus on nyt väriltään selvästi tummempi, nurkan kaarevalasiset ikkunat on korvattu raskaammilla ja suoralasisilla ikkunoilla, osa ovista on myös korvautunut uusilla standardiovilla. Näistä valitettavista muutoksista huolimatta rakennus on säilyttänyt varsin hyvin arkkitehtonisen autenttisuutensa ja on yhä merkittävä muistomerkki Tampereen modernismista.

 

Olli-Paavo Koponen

__________
Mukala, Jorma (1999). Metso Voima Tuulensuu. Tampereen arkkitehtuuria. Tampere: Tampere-seura ry.
Rihlama, Seppo (1968). Rakennustaidetta Tampereella. Helsinki: WSOY.
Tampereen rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu (1985). Tampere: Tampereen kaupungin kaavoitusvirasto.
Strömmer, Bertel (1944). ”Tempo, Tampere”, Arkkitehti 11–12/1944.
Wacklin, Matti & Hirvikallio, Seija (2010). Hämeenkatu. Tampereen sydän. Tampere: Tampere-Seura ry.