Sotainvalidien ammattioppilaitos

1949
thumb image
Photo: Simo Rista / MFA
  • PaikkakuntaLiperi
  • Valmistumisvuodet 1949
  • Vuosikymmen1940-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiJälleenrakentamisen aika

Sotainvalidien ammattioppilaitoksen suunnittelutehtävä oli aikanaan aivan uusi ja poikkeuksellinen. Laitoksessa haluttiin kuntouttaa nuoria sodassa tuberkuloosiin sairastuneita miehiä työelämään. Sairaanhoidon vaatimien tilojen lisäksi rakennuksiin tuli mahduttaa ammatillista koulutusta palvelevat opetustilat. Liperin kuntoutuslaitos sijoitettiin tuberkuloosiparantoloiden tavoin mäntyvaltaiseen harjumaisemaan. Useasta rakennuksesta muodostuva kokonaisuus poikkesi kuitenkin täysin ennen sotia rakennetuista monikerroksisista parantoloista, joissa oli satoja potilaspaikkoja ja ainoastaan sairaanhoitoon liittyviä tiloja.

Viljo Revellin tavoitteena oli Liperissä luoda fyysisen kuntoutuksen ohella myös potilaiden psyykkistä paranemista edistävä, laitosmaisuutta välttävä ympäristö. Hän hajasijoitti kapearunkoiset moniosaiset rakennukset maisemaa kunnioittaen. Alueelle rakennettiin kaksi päärakennusta: tuotanto- ja hallintorakennus sekä ravintola- ja sairaalarakennus. Näiden lisäksi Revell suunnitteli asuntolat potilaille ja henkilökunnalle sekä Huttulammen rannalle erilliset saunat. Päärakennukset ovat matalia ja kodikkaita. Niissä on aumakatot, joiden pitkät lappeet suojaavat ulkoterasseja ja -käytäviä. Lappeita kannattelevat liuskekivipylväät ja puuparrut.

Rakenneratkaisuihin vaikuttivat rakentamisajankohdan materiaali- ja työvoimapula. Teräsbetonin käyttö oli rajattava vähiin, mistä syystä rakennusmateriaaleina käytettiin pääosin tiiltä ja puuta sekä liuskekiveä. Julkisivut rapattiin niin, että tiilien saumaus jäi näkyviin. Ammattioppilaitoksen tasapainoinen suhde luontoon sekä sen rakentamisessa käytetyt orgaaniset materiaalit tekevät siitä edustavan esimerkin 1940-luvun arkkitehtuurista. Muotokieleltään se on läheistä sukua Aarne Ervin Oulunjoki Oy:n voimaloiden asuinrakennuksille ja KOP:n Otaniemen lomakylälle. Liperiä on verrattu myös Frank Lloyd Wrightin suunnittelemiin yksityistaloihin.

Aluetta on täydennysrakennettu 1960–1990-luvuilla vanhan rakennusryhmän länsi- ja eteläpuolelle. Betonitiilikatot ja julkisivurappaukset uusittiin 1980-luvulla. Asuinrakennus peruskorjattiin 1990-luvulla ja koulu- ja työpajarakennus 2000-luvun alussa. Rakennukset ovat toimineet 2000-luvulle asti ammatillisena erityisoppilaitoksena.

 

Elina Standertskjöld

__________
Didrichsen, Maria (toim./ed.) (2010). Viljo Revell – ”It is teamwork, you see”. Helsinki: Didrichsenin taidemuseo.
Rewell, Viljo (1949). ”Sotainvaliidien veljesliiton ammattioppilaitos”. Arkkitehti 9–10/1949.
Standertskjöld, Elina (2008). Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930–1950. Helsinki: Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy, Suomen rakennustaiteen museo.

 

Saman suunnittelijan kohteita