Sahanmäen asuntoalue

1951–1956
thumb image
Photo: Per Olov Jansson / MFA
  • PaikkakuntaHelsinki
  • Valmistumisvuodet 1951–1956
  • Vuosikymmen1950-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiSodanjälkeinen modernismi

Sahanmäki on arkkitehtuuriltaan yhtenäinen osakokonaisuus Maunulassa, joka oli ensimmäinen jälleenrakennuskauden asumalähiö Helsingissä. Sahanmäen asuntoalueen rakennuttajana oli Helsingin kaupungin asuntotuotantokomitea, ja alue rakennettiin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe käsitti 22 rivitaloa, toinen ja kolmas vaihe neljä 4–5-kerroksista pistetaloa sekä kolme kaartuvaa 3-kerroksista lamellitaloa. Rakennukset on sijoitettu nousevaan rinteeseen siten, että alueella on suurmaisemassa näkyvä asema. Alhaalla rinnettä rajaavat jalustanomaisesti kolmeen ketjuun sijoitetut rivitalot ja ylempänä kallion laelle on sijoitettu kaareutuvat lamellit ja pistetalot, jotka toimivat maiseman aksentteina ja maamerkkeinä.

Sahanmäen asuntoratkaisut ovat innovatiivisia. Pistetalot perustuvat neljännestaso -ratkaisulle siten, että jokaiselta tasanteelta on käynti vain yhteen asuntoon. Tämän ansiosta jokainen asunto on pohjakaavaltaan ja sijainniltaan yksilöllinen ja niistä avautuvat vaihtelevat näkymät ympäröivään maisemaan. Sahanmäen rivitalot edustivat uutta modernia rakennustyyppiä, joka oli professori Hilding Ekelundin keksintö. Asuntoratkaisut perustuvat välikerroksiin. Sisäänkäynnit asuntoihin ovat joko ala- tai ylärinteen puolelta. Rivitaloihin liittyvä kaartuva katutila on esimerkki Ekelundin suosimasta “ruukinkatu” -teemasta. Rivitalojen kattomaisemalla on kaupunkikuvassa korostunut merkitys.

Ekelund toimi Helsingin kaupunginarkkitehtina 1940-luvulla ja asuntosuunnittelun professorina teknillisessä korkeakoulussa 1950-luvulla. Uutta ja yhteiskunnallisesti edistyksellistä Sahanmäessä oli mm. eri asumismuotojen, rivitalo – kerrostalo – pistetalo, ja eri omistusmuotojen, kunnallisen asuntotuotannon ja omistusasumisen, sekoittaminen.

Sahanmäen alueen suunnittelun taustalla oli Ekelundin ihailema Välimeren maiden rakennuskulttuuri ja niiden anonyymi arjen arkkitehtuuri. Sahanmäki on tämän teeman moderni toteutuma. Paikallisine materiaaleineen, rappaus ja punatiilipintoineen, innovatiivisine asuntopohjaratkaisuineen ja sekoitettuine talotyyppeineen alue edustaa Suomessa ja Pohjoismaissa jälleenrakennuskaudella omaksuttua ihmisläheistä tulkintaa funktionalismista.

 

Riitta Salastie

__________
Ekelund, Hilding (1958). ”Maunulan asuinalue”. Arkkitehti 8/1958.
Heikinheimo, M. (2007). Maunula – Arjen kestävää arkkitehtuuria. Rakennushistoriaselvitys. Helsinki: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.
Maunulan 1950-luvun arkitaide. Korjaustapaohjeet (2012). Helsinki: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.
Tuomi, Timo; Paatero, Kristiina & Rauske, Eija (toim./ed.) 1997. Hilding Ekelund (1893–1984), Arkkitehti/Architect. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo.

 

Saman suunnittelijan kohteita

Hilding Ekelund
1951
Hilding Ekelund
1938–1940, 1950