Oy Weilin & Göös Ab:n painotalo

1964 ja 1967
thumb image
Photo: Pietinen / MFA
  • PaikkakuntaEspoo
  • Valmistumisvuodet 1964 ja 1967
  • Vuosikymmen1960-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiHyvinvointivaltio ja rakennemuutos

Ruusuvuoren lähtökohta painotalon suunnittelussa oli painotyön tuotantoprosessi. Kokonaisuuden kantavaksi ideaksi hahmottui 27 x 27 metrin suuruinen, kaksikerroksinen rakenteellinen tilaelementti, jossa toisen kerroksen katto oli ripustettu yläpuolelta tilaelementin keskeltä kohoavan jykevän betonitornin varaan. Pohjakerros toteutettiin perinteisellä pilariverkostolla. Toisen vaiheen valmistuttua painotalokokonaisuus koostui kahdeksan tilaelementin yhdistelmästä.

Rakenneratkaisu minimoi pystysuuntaisten tukien tarpeen toisessa kerroksessa, mikä loi edellytykset painosalin tarpeisiin ideaalin, avoimen ja laajan tilakokonaisuuden suunnitteluun. Avoin tila oli myös joustava ja mahdollisti tarvittaessa työprosessien vapaan uudelleenjärjestelyn. Kirjapainotyön luonteesta johtuen suora auringonvalo täytyi minimoida, mistä johtuen toinen kerros on ulospäin sulkeutunut. Ainoastaan pohjoisjulkisivu on kokonaan lasia, sillä Ruusuvuori halusi avata painosaliin maisemayhteyden Tapiolaan.

Betoni, lasi ja harkitut teräsdetaljit luonnehtivat rakennuksen askeettista ulkoarkkitehtuuria. Lasijulkisivuinen ensimmäinen kerros vetäytyy päämassasta hieman sisäänpäin, mikä korostaa sulkeutunutta painosalikerrosta. Kahdeksan keskustornia vinotukineen nousevat kattopinnan yläpuolelle ja hallitsevat rakennuksen muuten minimalistista ulkoarkkitehtuuria.

Weilin & Göös lopetti kirjapainotoiminnan rakennuksessa vuonna 1992 ja vuonna 2001 kiinteistö päätyi Espoon kaupungin omistukseen. Rakennuksessa aloitettiin tämän jälkeen Airas Arkkitehdit Ky:n suunnittelema muutostyö näyttelykeskukseksi, mikä edellytti laajamittaisia purku- ja louhintatöitä. Muutos edellytti mm. uusien portaikkojen, hissien ja yli kolmesadan uuden huonetilan rakentamista sekä laajan kellarin louhimista rakennuksen alle. Lisäksi betonielementtijulkisivut ja ikkunat jouduttiin uusimaan.

Näyttelykeskus WeeGee avattiin vuonna 2006. Perusteellisesta muutoksesta huolimatta rakennuksen olennaisia luonteenpiirteitä säilyi. Ulkoarkkitehtuuri on ilmeeltään edelleen pelkistynyttä ja mittasuhteiltaan suurpiirteistä konstruktivismia. Sisätiloissa on uusista tilajärjestelyistä huolimatta säilytetty pitkiä näkymiä ja kulkuja rakennuksen läpi, ja toinen kerros on palautettu avoimeksi tilaksi. Betoni sävyttää päätiloja, sillä kattorakenteita on otettu näkyviin, ja betoninen lattia on kaikkine rakennuksen vaiheisiin liittyvine jälkineen jätetty ennalleen.

 

Petteri Kummala

__________
Helander, Henna (2006). ”WeeGee”, Arkkitehti 6/2006.
Norri, Marja-Riitta & Kärkkäinen, Maija (toim./eds.) (1992). Aarno Ruusuvuori. Kauneus on järjestyksen avain / Structure is the Key to Beauty. Helsinki: Museum of Finnish Architecture.
Ruusuvuori, Aarno (1964). ”Kirjapaino, Oy Weilin & Göös Ab”, Arkkitehti 7–8/1964.
Saarinen, Sirkka (2006). ”WeeGee-talossa näkyy koko sen historia”, Betoni 3/2006.

 

Saman suunnittelijan kohteita