Osuuskunta Aitan Sauvon myymälä

1933
thumb image
Photo: Simo Rista / MFA
  • PaikkakuntaSauvo
  • Valmistumisvuodet 1933
  • Vuosikymmen1930-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiIdentiteetin rakentaminen

Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaan (SOK) 1920 perustetun rakennusosaston keskeisenä tehtävänä oli liikkeen tuotantolaitosten ja eri puolilla maata sijaitsevien jäsenosuuskauppojen myymälöiden arkkitehtoninen suunnittelu. Osastolla arkkitehtina 1928 työnsä aloittanut Erkki Huttunen kohosi pian osaston yhdeksi merkittävämmäksi suunnittelijaksi. Paljolti hänen kauttaan uudenlaiset funktionalismin mukaiset muoto- ja suunnitteluperiaatteet levisivät SOK:laiseen osuuskauppa-arkkitehtuuriin.

Myymäläsuunnittelussa painotettiin jo 1920-luvulla kaupparakennuksen tarkoituksenmukaisuutta ja yksinkertaisuutta sekä käytännön ratkaisuina muun muassa myymälän pitkänomaista muotoa ja sen jakamista osastoihin, suuria näyteikkunoita, siisteyttä ja valoisuutta. Kauppiaan asunto sijoitettiin usein myymälän yläpuoliseen kerrokseen. Arkkitehtuurin muotokieli oli historiallisia tyylielementtejä käyttävä tai muutoin paikalliseen rakennusperinteeseen soveltuvaksi katsottu tyyli. Näin myös Huttusen ensimmäisessä luonnoksessa Osuuskunta Aitan Sauvon kirkonkylän myymälärakennukseksi toukokuulta 1929. Erityisesti ruotsalaisesta uudesta osuuskauppa-arkkitehtuurista saatujen vaikutteiden kautta Huttusen suunnitteluperiaatteet kuitenkin muuttuivat nopeasti: Seuraavana vuonna hän piirsi funktionalismia noudattelevan SOK:n Viipurin myllyn ja Rauman konttorin. Vuoden 1931 lopulla Huttunen laati Sauvon myymälää varten täysin uudet, kansainvälistä modernismia tapailevan suunnitelman, jonka mukaan rakennus sisustuksineen toteutettiin 1933.

Osuuskunta Aitan Sauvon ”funkismyymälä” oli ensimmäinen rakennusosastolla suunniteltu uudenaikainen myymälätyyppi ja se toimi lähtökohtana kymmenille vastaavanlaisille 1930-luvulla maaseudulle pystytetyille myymälärakennuksille. Tiilestä muuratun pitkänomaisen kaksikerroksisen rakennuksen julkisivua leimaavat suuret näyteikkunat ja valkeaksi rapattu seinäpinta. Rakennuksessa on loiva pulpettikatto, joka on saatu päätyseiniä korottamalla muistuttamaan tasakattoa. Aikalaisten keskuudessa paikkakunnan ensimmäisen funktionalistisen kaupan puristinen muotokieli herätti kummeksuntaa.

Myöhemmin 1960-luvulla rakennuksen myymälä muutettiin kahvila-baariksi. Nykyisin se on uudelleen myymälätilana ja toinen kerros edelleen asuntokäytössä. Asemakaavalla suojellun rakennuksen ulkoasu on säilynyt hyvin ja se on säästynyt vastaavanlaisten kauppojen ilmiasua usein muuttaneelta myöhemmältä lisärakentamiselta.

 

Teppo Jokinen

__________
Aulanko, Valde (1936). ”Osuuskauppoja”. Arkkitehti 6/1936.
Jokinen, Teppo (1992). Erkki Huttunen liikelaitosten ja yhteisöjen arkkitehtina 1928–1939. Jyväskylä Studies in the Arts, 41. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Saarento, Paula & Saukoniemi, Tellervo (2008). Sauvon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri, 11. Sauvon kunta: Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto.

 

Saman suunnittelijan kohteita