Meilahden kansakoulu

1953
thumb image
Photo: Simo Rista / MFA
  • PaikkakuntaHelsinki
  • Valmistumisvuodet 1953
  • Vuosikymmen1950-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiSodanjälkeinen modernismi

Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat sekä Helsingin kaupungin voimakas kasvu johtivat tarpeeseen rakentaa kaupunkiin suuri joukko uusia kouluja. Meilahden kansakoulusta käytiin 1949 avoin arkkitehtuurikilpailu, jonka voittivat arkkitehdit Viljo Revell ja Osmo Sipari ehdotuksellaan ”Piha”. Meilahti oli 1930-luvun lopulla kaavoitettu funktionalistinen asumalähiö, jonka ytimeen kuuluivat kirkko ja koulu.

Revellin ja Siparin suunnittelema Meilahden kansakoulu rakennettiin vuosina 1952–53. Se oli valmistuessaan ensimmäinen esimerkki jäykistä kaavoista vapautuneesta koulusuunnittelusta Suomessa. Pehmeästi kaareutuva kaksikerroksinen koulurakennus luo eteläpuolelleen suojaisan ja aurinkoisen välituntipihan. Luokkahuoneiden suuret nauhaikkunat avautuvat täysikasvuisten mäntyjen ja kallioiden ympäristöön. Pihajulkisivua rytmittävät pilastereina ulkonevat luokkahuoneiden poikittaisseinät sekä pystysuuntaiset ikkunapuitteet. Nauhamaiset lasi-, betoni ja tiilipinnat korostavat rakennuksen suurpiirteistä plastista ilmettä ja arkkitehtuurin rationaalista otetta. Myös sisätilat ovat arkkitehtuuriltaan selkeäpiirteisiä ja plastisuutta korostavia. Luokkien yhteys ulos on suora ja välitön, tiilirakenteista sydänmuuria seuraavat sivukäytävät ovat tilallisesti näitä suljetumpia. Uuden pienimuotoisen ja ympäristöön sovittuvan arkkitehtuurin nähtiin sopivan lapsen mittakaavaan.

Meilahden ala-asteen tyyppiset matalat, pienimittakaavaiset kansakoulurakennukset muodostuivat vallitsevaksi koulutyypiksi 1960-luvun puoliväliin asti, jolloin peruskoulu-uudistuksen valmistelussa myös kouluarkkitehtuuri jälleen uudistui. Arkkitehti Osmo Siparin työssä koulurakennukset ovat merkittävässä osassa; suomalaisten koulujen arkkitehtuurin kehittäminen oli hänen työkenttäänsä 1950–60-luvuilla.

Meilahden ala-aste toimii alkuperäisessä käytössään alakouluna. Rakennuksen peruskorjauksen suunnitteli Jussi Hyvärilä kaupungin rakennusvirastosta. Vuonna 2014 valmistuneessa korjauksessa rakenteita ja pintoja entisöitiin laajasti.

 

Mikko Lindqvist

__________
Didrichsen, Maria (toim. / ed.) (2010). Viljo Revell – ”It is teamwork, you see”. Helsinki: Didrichsenin taidemuseo.
Makkonen, Leena (2004). Opintiellä. Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, 2004:12.
Nikula, Riitta (toim./ed.) (1994). Sankaruus ja arki – Suomen 50-luvun miljöö / Heroism and the Everyday – Building Finland in the 1950s. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo.
Rewell, Viljo & Sipari, Osmo (1954). ”Meilahden kansakoulu”. Arkkitehti, 9/1954.

 

Saman suunnittelijan kohteita