Länsi-Säkylän päiväkoti

1980
thumb image
Photo: Simo Rista / MFA
  • PaikkakuntaSäkylä
  • Valmistumisvuodet 1980
  • Vuosikymmen1980-luku
  • Lisätty valikoimaan2017
  • AikakausiHyvinvointiyhteiskunnan murros

Lakimuutos päivähoidosta 1973 lisäsi päiväkotirakentamisen tarvetta Suomessa, joskin kuntia patistettiin vielä seuraavan vuosikymmenen lopulla täyttämään lain velvoitteita. Päiväkotirakentaminen sekä kääntyi kasvuun että sai toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti uusia muotoja. Rakennuksia sovitettiin lasten mittakaavaan, ja niissä käytettiin yhä enemmän luonnonmateriaaleja. Turvallisen reviirin synnyttämistä ja lapsen maailmaan asettumista Kari Järvinen kertoo tutkineensa jo Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevaa päiväkoti Lokkia suunnitellessaan. Länsi-Säkylän päiväkodissa ne kiteytyivät.

Länsi-Säkylän päiväkoti asettuu kauniisti metsämaisemaan Maakunnantien varrelle. Eri-ikäisten lasten leikkipihat sekä seurakunnan tilat saavat suojaisat piha-alueensa ketjumaisesti sommitellun rakennuksen eteläpuolelta. Pohjoispuolen aitamainen ja veistoksellinen julkisivu rajaa sisäänkäyntien ja saattoliikenteen puolta ryhdikkäästi – lähes urbaanisti. Arkkitehdit Kari Järvinen ja Timo Airas kuvailivat Länsi-Säkylän päiväkodin suunnittelutavoitteitaan Arkkitehdissa 7/1980: ”Pienestä tilaohjelmasta on haluttu tehdä tavallista rakennusta enemmän; rakennus on kylä. Toistuvin vinoin kattopinnoin ja polveilevin ikkunoin on tavoiteltu iloista, leikkisän inhimillistä mittakaavaa ja optimistista paikan tuntua.” (Järvinen & Airas 1980, 22)

Länsi-Säkylän päiväkoti on rakennustyypin kehityksessä merkkikohde, jonka ulkohahmossa ja sisätiloissa korostuivat erityisesti suurimman käyttäjäryhmän – lasten – tarpeet ja heidän kokemuksensa. Kylämäisesti pienimittakaavainen päiväkoti suunniteltiin lasten maailmaan eläytyen ja sitä arvostaen. Punamullalla ja valkoisella peittomaalilla käsitellyt julkisivut vaihtelevine, eri-ikäisten käyttäjien mitoille sopivine vaihtelevine ikkunakorkeuksineen edusti uudenaikaista arkkitehtonista ajattelua. Aikakauden palomääräyksiä noudattaen kantavat rakenteet ja yläpohjat ovat betonia. Päiväkodin vierellä sijainnut Lännen Tehtaat tuki hanketta ja loi rakennuttajien, eli kunnan ja seurakunnan, kanssa arkkitehtien mukaan ”luottamuksellaan harvinaisen suotuisan suunnitteluilmaston” (Järvinen & Airas 1980, 22).

Päiväkotirakennuksen arkkitehtoninen merkitys tunnistettiin ja tunnustettiin heti valmistumisen jälkeen: se valittiin Suomi rakentaa 6 -valikoimaan 1981 sekä Suomen postin 1986 julkaisemaan postimerkkisarjaan edustamaan aikansa korkeatasoisinta nykyarkkitehtuuria. Rakennuksen valtakunnallisesta merkityksestä kertoo myös sen sisällyttäminen Finland. 20th Century Architecture -teoksen kohdevalikoimaan.

 

Jonas Malmberg

__________
Järvinen, Kari & Airas, Timo (1980). ”Länsi-Säkylän päiväkoti ja seurakunnan kerhohuoneisto”. Arkkitehti 7/1980.
Norri, Marja-Riitta (toim.) (1981). Suomi Rakentaa 6. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo.
Norri, Marja-Riitta; Standertskjöld, Elina & Wang, Wilfried (eds.) (2000). Finland. 20th-Century Architecture. Helsinki: Museum of Finnish Architecture, Frankfurt am Main: Deutsches Architektur-Museum.