Karjasillan asuinalue

1940–1950-luku
thumb image
Photo: Jonas Mallmberg
  • PaikkakuntaOulu
  • Valmistumisvuodet 1940–1950-luku
  • Vuosikymmen1940-luku, 1950-luku
  • Lisätty valikoimaan2017
  • AikakausiJälleenrakentamisen aika

Karjasilta on jälleenrakennuskauden asuinalue Oulussa. Puolitoistakerroksisten pientalojen alue levittäytyy lähes neliökilometrin laajuudelle. Perinteisten rintamamiestalojen lisäksi alueelta löytyy yksikerroksisia pientaloja sekä puu- ja kivikerrostaloja. Alue on rakennettu tiiviiseen tahtiin vuosina 1940–59. Vain yksittäisiä rakennuksia on tehty vuoden 1959 jälkeen. Asukkaita alueella on hieman yli 3000.

Ennen rakentamista Karjasillalla oli peltoja ja metsäsaarekkeita. Ensimmäisessä, kaupunginarkkitehti Martti Heikuran laatimassa asemakaavassa tiet linjattiin vanhojen kärryteiden paikalle ja metsäsaarekkeet jätettiin puistoiksi. Asemakaavallinen ratkaisu on koko alueella sama: rakennukset sijoittuvat säännöllisesti katujen varsille ja tärkeimmät piha-alueet jäävät rakennusten taakse. Tontit on rajattu aidoilla. Alueen sisällä on pieniä puistoja ja aluetta rajaavat laajat suojaviheralueet. Karjasillan pihat jakautuvat kolmeen osaan: kadun ja talon välissä on etupiha koristekasveineen, keskellä pihaa on oleskelualue ja perällä talousrakennus ja tilaa laajalle hyötypuutarhalle. Heti rakentamisen jälkeen alue oli avara ja melko karu, mutta yli puolessa vuosisadassa siitä on muotoutunut vehreä ja puutarhamainen.

Karjasilta on esimerkki sotien jälkeisestä rakentamisen rationalisoinnista. Suurin osa pientaloista tehtiin tyyppipiirustuksia käyttäen. Karjasillalta löytyy yli 20 erilaista talotyyppiä. Alueen rakentaminen alkoi, kun sinne pystytettiin ensimmäiset Ruotsin lahjatalot. Elementtirakenteisia puutaloja, jotka oli rahoitettu Ruotsissa järjestetyillä keräyksillä, saatiin Ouluun 48 kappaletta. Tiilipulan takia pientaloissa oli yleensä vain yksi savupiippu, jonka ympärille huoneet sijoittuivat. Tästä syntyi rakennusten noppamainen muoto. Suurin osa taloista oli rankorakenteisia. Perinteisiä ulkoverhouksia olivat peiterimoitettu pystylaudoitus tai vaakapanelointi. Ikkunoiden vuorilaudat olivat yksinkertaiset ja koristelemattomat.

Vuoden 1980 asemakaavamuutoksen jälkeen suurinta osaa Karjasillan taloista on laajennettu. Myös julkisivumuutoksia on tehty paljon. Vaikka rakennuskohtaisesti jälleenrakennuskauden piirteiden säilyneisyys vaihtelee, alueella vallitsee edelleen tunnistettava aikakautensa ilme. Lähes koko rakennuskanta on jälleenrakennuskaudelta, katunäkymät ovat ehyitä ja alueen kaavallinen rakenne on säilynyt.

 

Venla Leppänen, Veera Sanaksenaho

__________
Arvokkaita alueita Oulussa. Osa I (1999). Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 134. Oulu: Oulun kaupunki.
Niskala, Kaarina & Okkonen, Ilpo (2002). Oulun graadi – 350 vuotta asemakaavoitusta.  Oulu: Studio Ilpo Okkonen Oy.
Oulun asemakaavoitus (2014). Karjasilta. Rakennetun ympäristön inventointi 2014. Oulu: Oulun kaupunki: https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=5964cd83-b393-4653-8046-966c7d08f108&groupId=64220 (haettu/accessed 20.2.2017).

 

Saman suunnittelijan kohteita

Useita suunnittelijoita
1930–1939
Useita suunnittelijoita
1960–1964
Useita suunnittelijoita
1930–1950-luku