Helsingin Kaupunginteatteri

1967
thumb image
Photo: Helifoto / MFA
  • PaikkakuntaHelsinki
  • Valmistumisvuodet 1967
  • Vuosikymmen1960-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiHyvinvointivaltio ja rakennemuutos

Helsingin Kaupunginteatteri perustettiin vuonna 1965, jolloin 1900-luvun työväennäyttämöt Kansanteatteri ja Työväenteatteri sulautuivat uudeksi kunnalliseksi teatterilaitokseksi.  Kaupunginteatterin uudisrakennuksen sijoitus seurasi Yrjö Lindegrenin ja Erik Kråkströmin vuonna 1954 laatiman Helsingin keskustasuunnitelman periaatteita, jossa kaupungin sisälahtien rannat varattiin kulttuurielämän ja julkisten rakennusten alueeksi. Kaupunginteatterista käytiin vuosina 1960–61 yleinen arkkitehtuurikilpailu, jonka arkkitehdit Timo Penttilä ja Kari Virta voittivat ehdotuksellaan ”Arlecchino”. Teatterin perustaminen ja rakentamispäätös tehtiin vuonna 1965, ja teatteri aloitti toimintansa uudessa talossa vuonna 1967.

Penttilän ja Virran suunnitelman lähtökohtana oli näyttämöiden keskeisten tilojen sijoittaminen samaan tasoon sekä koko rakennuksen sovittaminen tontille siten, että Eläintarhan puiston vanha puusto säilyisi mahdollisimman hyvin. Yleisötilat sijaitsevat rakennuksen eteläsivulla pitkänä nauhana, jolloin suuren näyttämön lämpiötiloista avautuvat esteettömät näkymät puistoon. Rakennuksen massoittelu on umpinaista ja porrastuu terassimaisesti maastoon. Julkisivut on muurattu Arabian tehtaiden valmistamista muotoklinkkereistä. Ulokkeelliset betonirakenteet korostavat tilojen horisontaalisuutta. Näyttämötornin kulmistaan viistetty monikulmio erottuu muuten horisontaalista, maisemaan sopeutuvasta rakennuksesta kaupunkikuvallisena dominanttina.

Helsingin kaupunginteatteri kuuluu arkkitehtiprofessori Timo Penttilän päätöiden joukkoon, ja se on esimerkki 1960-luvun monimuotoistuvasta modernista arkkitehtuurista. Rakennus on varhaisimpia suomalaisia kunnallisia teatterirakennuksia. Sen laaja tilaohjelma sisältää laitosteatterin monipuolisen toiminnallisen kokonaisuuden, joka on suunniteltu ja rakennettu huolellisesti kokonaistaideteoksen muotoon.

Teatterin sisustussuunnittelijana toimi Maija Ruoslahti. Suuren näyttämön ”Colibri”-esiripun suunnitteli tekstiilitaiteilija Marjatta Metsovaara. Alueen pihasuunnitelman laati maisema-arkkitehti Auli Hietakangas. Teatteria laajennettiin 1989 valmistuneella harjoitusnäyttämöllä, jonka suunnitteli Timo Penttilä Kari Lindin ja Sakari Tilanterän kanssa. Teatterin ensimmäinen peruskorjaus toteutui vuosina 2015–17 pääsuunnittelijanaan Pauno Narjus LPR-arkkitehdit Oy:stä.

 

Mikko Lindqvist

__________
Koho, Timo (1991). Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvoja. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 97.
Koski, Pirkko & Palander, Misa (toim.) (2007). Kansaa teatterissa. Helsingin Kaupunginteatterin historiaa. Keuruu: Like kustannus.
Penttilä, Timo (1967). ”Helsingin Kaupunginteatteri / Helsinki City Theatre”. Arkkitehti 10-11/1967.
Penttilä, Timo (2013). Oikeat ja väärät arkkitehdit. 2000 vuotta arkkitehtuuriteoriaa. Helsinki: Gaudeamus.

 

Saman suunnittelijan kohteita

Kari Virta
1971–1980