Bensowin talo

1940
thumb image
Photo: Kolmio / MFA
  • PaikkakuntaHelsinki
  • Valmistumisvuodet 1940
  • Vuosikymmen1940-luku
  • Lisätty valikoimaan1993
  • AikakausiIdentiteetin rakentaminen

Kauppaneuvos Wilhelm Bensowin (1864–1949) 1889 perustaman agentuuriliikkeen toimitalo valmistui syksyllä 1940. Toisena rakennuttajana toimi Bensowin yhdessä vaimonsa Sigridin kanssa perustama Bensowin Lastenkodin Säätiö. Suunnitelmat oli saatu valmiiksi hyvissä ajoin ennen sotaa, mutta seuraaviin vuosiin ajoittunut rakentamisprosessi viivästyi monista sotatoimien aiheuttamista vaikeuksista johtuen.

Erottajan aukion laidalla sijaitseva pitkä ja kapea tontti asetti haasteita rakennuksen valaistusolojen ja järkevän pohjaratkaisun suhteen. Ullberg ratkaisi kysymyksen sijoittamalla tontin pitkille sivuille kapeat nelikerroksiset rakennusrungot ja niitä yhdistämään poikittain tontille kaksi leveämpää siipeä. Siten muodostuu mielenkiintoinen tilasarja sisäpihoineen. Toimistot saavat luonnonvaloa sisäpihojen kautta. Kadun puoleiselle sisäpihalle ja siellä sijaitseviin liikkeisiin johtavan kulkuaukon alakatossa on koristeellinen aihe, se on verhottu pullonpohjan muotoisilla sinisillä lasilaatoilla. Porttikäytävän keskellä on ajoluiska kellaritiloihin, mikä tekee käynnin sisäpihalle vähemmän kutsuvaksi. Eteläesplanadin varteen muodostuu rakennuksen rajaama kolmionmuotoinen aukio, jonka äärellä on kaksikerroksinen ravintola.

Katu- ja pihasivu ovat luonteeltaan varsin erilaiset. Pihajulkisivut ovat pelkistetyt, ne on rapattu ja maalattu valkoisiksi. Katujulkisivu on verhottu kolmen senttimetrin vahvuisilla vihertävän harmailla sahatuilla vuolukivilaatoilla, myymäläkerroksen pilarit kiillotetulla graniitilla. Tässä Bensowin talo oli aikanaan yksi edelläkävijöistä, sillä laatoista koostuva julkisivurakenne yleistyi vasta 1940-luvulla. Moderniin rakennukseen kuuluvat neonputkiset mainostekstit suunniteltiin helposti vaihdettaviksi siten, ettei julkisivulaatoitus vaurioidu. Toimistotilojen suunnittelussa arkkitehti sovelsi modernia ideaa joustavasta muuntelusta. Pilarirakenteisen rakennuksen huoneita voidaan tarpeen mukaan yhdistellä ja jakaa.

Vertikaaliliikenne hoituu kolmen kierreportaan välityksellä. Portaikot saavat valoa katon lasitiilikuvun kautta. Erityisesti kahdeksankerroksisen kadunvarsisiiven pääportaikko yksityiskohtineen ja väreineen on vaikuttava. Interiöörissä on rakentamisajankohdalle ominaista koristeellisuutta ja romanttista henkeä.

 

Leena Makkonen

__________
Määttä, Vesa (2002). ”Wilhelm Bensow (1864–1949)”, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Biografiakeskus: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4233/ (haettu / accessed 2.1.2017)
Standertskjöld, Elina (2008). Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930-1960. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, Rakennustieto Oy.
Ullberg, Uno (1941). ”Bensowin liiketalo”. Arkkitehti 5/1941.