Kirjoittajat

Päivitetty tammikuussa 2018.

 

Antti Aaltonen on filosofian maisteri, joka toimii Arkkitehtuurimuseon arkistossa piirustusamanuenssina.

Anna Autio on helsinkiläinen taidehistorioitsija, joka työskentelee amanuenssina Arkkitehtuurimuseon arkistossa.

Harri Hautajärvi on arkkitehti ja tekniikan tohtori, joka kirjoittaa, tutkii ja suunnittelee omassa toimistossaan erikoisalanaan arkkitehtuurin historia ja kulttuuriympäristöt.

Maarit Henttonen on filosofian tohtori ja työskentelee Espoon kaupunginmuseon johtajana.

Mia Hipeli on taidehistorioitsija ja Alvar Aalto -museon intendentti, jonka toimipisteenä on Alvar Aallon ateljee Helsingissä.

Helena Hirviniemi on arkkitehti, joka tekee viranomaistyötä, suunnittelee, tutkii, opettaa ja toimii monipuolisesti kulttuuriympäristön, rakennussuojelun ja restauroinnin kentällä. Hän tekee modernin arkkitehtuurin restauroinnista väitöskirjaa Oulun yliopistoon ja on Docomomo Suomi Finland ry:n hallituksen jäsen.

Hilkka Högström on Museovirastossa työskentelevä, Helsingin 1930-luvun olympiarakentamiseen sekä liikunta- ja urheiluympäristöihin paneutunut tutkija.

Pia Ilonen on arkkitehti tekniikan lisensiaatti, joka on lisensiaatintyössään tutkinut Lasipalatsin restaurointia.

Sirkkaliisa Jetsonen on arkkitehti, joka työskentelee Museovirastossa ja opettaa Aalto-yliopistossa. Hän on myös Docomomo Suomi Finland ry:n hallituksen jäsen.

Teppo Jokinen on Berliinissä toimiva vapaa tutkija ja Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti. Hänen tutkimuksensa kohteena ovat erityisesti Suomen ja Saksan väliset taiteen ja arkkitehtuurin vuorovaikutussuhteet.

Olli-Paavo Koponen on arkkitehti ja arkkitehtuurin historian professori Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Petteri Kummala on filosofian tohtori, joka työskentelee Arkkitehtuurimuseossa tutkijana ja on Docomomo Suomi Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Satu Kähkönen on filosofian tohtori ja taidehistorian tutkija, joka on erikoistunut arkkitehtuuri- ja muotoiluhistorian tutkimukseen ja opetukseen sekä kulttuuriperintöarvojen huomioiseen ympäristöjen suojelussa ja suunnittelussa.

Venla Leppänen on oululainen arkkitehti, joka diplomityössään tutki miten Karjasillan rintamamiestalot voisivat säilyttää, miksi ne pitäisi säilyttää ja mitä pitäisi tehdä, että ne säilyisivät.

Mikko Lindqvist työskentelee Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikössä arkkitehtina, jonka työkenttään kuuluvat rakennusperinnön tutkimus ja vaaliminen.

Seija Linnanmäki työskentelee intendenttinä Museovirastossa Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalveluissa ja hänen jatkotutkintonsa Aalto-yliopistossa käsittelee modernin arkkitehtuurin ja ilmastoinnin suhdetta.

Leena Makkonen on arkkitehti ja tekniikan tohtori, joka työskentelee Helsingin rakennusvalvontavirastossa.

Jonas Malmberg on arkkitehti ja filosofian maisteri, joka työskentelee modernin arkkitehtuurin restauroinnin parissa Alvar Aalto -säätiössä ja on Docomomo Suomi Finland ry:n hallituksen jäsen.

Anne Mäkinen on taidehistorioitsija, filosofian tohtori ja rakennusarkkitehti. Hän on tutkinut Suomen itsenäisyyden ajan puolustuslaitoksen arkkitehtuuria ja Helsingin kunnallista rakentamista.

Jaakko Penttilä on vanhemman arkkitehtuurin korjaus- ja restaurointisuunnittelun parissa työskentelevä arkkitehti, jota kiinnostaa erityisesti uusrenessanssiarkkitehtuuri.

Miia Perkkiö on Suomenlinnan restaurointipäällikkönä työskentelevä arkkitehti ja tekniikan tohtori, joka on perehtynyt restaurointiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin.

Joona Rantasalo on taidehistorioitsija, joka toimii Docomomo Suomi Finland ry:n hallituksessa ja Rakennustaiteen Seuran sihteerinä.

Riitta Salastie on arkkitehti ja tekniikan tohtori, joka on paneutunut modernin arkkitehtuurin suojelumenetelmien kehittämiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Veera Sanaksenaho on helsinkiläistoimistossa työskentelevä, vastavalmistunut maisema-arkkitehti ja maisemasuunnittelija, joka on kiinnostunut ympäristön ajankohtaisista asioista.

Helena Soiri-Snellman, taidehistorioitsija ja filosofian lisensiaatti, on täysinpalvellut rakennushistoriantutkija Turun maakuntamuseosta ja on tutkinut 1800- ja 1900-lukujen arkkitehtuuria sekä saariston kesähuvila-arkkitehtuuria.

Elina Standertskjöld on filosofian lisensiaatti ja työskentelee Arkkitehtuurimuseon arkistonhoitajana.

Timo Tuomi on Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti ja tutkii 1900-luvun alun arkkitehtuuria.

Kristo Vesikansa on Aalto-yliopistossa tutkijana ja opettajana työskentelevä arkkitehti, joka on perehtynyt 1950–1970-lukujen arkkitehtuuriin ja siitä käytyyn keskusteluun.

Juha Vuorinen on filosofian tohtori, joka on paneutunut sodanjälkeiseen julkiseen rakentamiseen, ja työskentelee rakennustutkijana Porvoon museossa.

Pirjo Vuorinen on filosofian maisteri ja Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen tiedemuseon intendentti sekä yliopiston kulttuuritoimikunnan jäsen.