Docomomon artikkelisarja – sivu 2

Koteja betonielementeistä – Alvar Aalto ja sodanjälkeinen asuntotuotanto

Jonas Malmberg
Julkaistu 16.6.2021

Kuva: Jonas Malmberg.

Aallon asuntokohteissa betonielementit eivät hallitse rakennusten arkkitehtuuria, vaikka yllättävän monessa talossa tekniikoita sovellettiin ja jopa edistettiin. Juho Tapanin 1910-luvulla kehittämät ontelolaatat, joiden viimeinen ja tunnetuin sovellus oli Alvar Aallon Standardivuokratalo seuraavan vuosikymmenen lopulta, jäivät lähinnä kuriositeetiksi. Aalto kuitenkin tutki esivalmistuksen hyödyntämistä suunnittelutyönsä kautta: hän suunnitteli esivalmisteisia tyyppitaloja jo pian 1930-luvun puolivälin jälkeen ja osallistui standardisoinnin edistämiseksi 1942 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimiston työhön. Suomessa varsinainen betonielementtirakentaminen sai jalansijaa vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Lue lisää

 

 

Kaija ja Heikki Sirenin kokeellisia puurakenteita 1950- ja 1960-luvuilla

Elina Standertskjöld
Julkaistu 16.6.2021

Kuva: Bengt Andersson / MFA.

Kaija ja Heikki Sirenin aloitellessa uraansa sotien jälkeen oli puurakenteisten talojen valmistamista tehtailla tutkittu ja kehitetty jo jonkin aikaa. Pientalojen teollisen esivalmistuksen ja standardisoinnin suhteen tärkeä askel otettiin, kun talvisodan jälkeen 1940 perustettiin Puutalo Oy. Tämä 21 yrityksen perustama puutaloteollisuuden yhteistoimintaelin keskittyi teollisesti valmistettujen puutalotyyppien suunnitteluun ja markkinointiin.

Lue lisää

 

 

 

Modernin arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suojelu – tiedostavaa yhteisvastuuta

Hilkka Högström
Julkaistu 16.6.2021

Kuva: Hilkka Högström.

Monet kansainväliset kulttuuriperintöalan järjestöt ja niiden kansalliset yhdistykset ovat julkaisseet näkemyksensä 1900-luvulla rakennetun ympäristön merkityksestä ja arvoista. Docomomo Suomi Finland ry:n ensimmäinen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten kohdevalikoima on vuodelta 1993. Kansainvälinen Icomos valmisteli ns. Madridin asiakirjan 1900-luvun rakennusperinnön suojelun periaatteista vuonna 2011.

Lue lisää

 

 

 

 

Täydennysrakentamisen käsite – ympyrä sulkeutuu

Olli-Paavo Koponen
Julkaistu 16.6.2021

Kuva: Olli-Paavo Koponen.

Arkkitehtuurin opetuksessa ja tutkimuksessa operoidaan käsitteillä. Monet pysyviksikin mielletyt käsitteet ovat itse asiassa varsin nuoria, vasta modernismin myötä syntyneitä viimeisten sadan vuoden aikana. Luulin vielä 2000-luvun alussa väitöskirjaa kirjoittaessani täydennysrakentamista tällaiseksi vakiintuneeksi käsitteeksi, mutta se on osoittautunut viime aikoina hyvinkin nopeasti merkitystään muuttavaksi.

Lue lisää

 

 

 

Sivu 1 | Sivu 2 | Sivu 3