Metallityöväenliiton kurssikeskus Murikka

Metallityöväenliiton kurssikeskus Murikka, Tampere, Pekka Helin, Tuomo Siitonen

Murikka on arkkitehtonisesti erittäin laadukas esimerkki lukuisten 1970-luvulla rakennettujen koulutus- ja kurssikeskusten joukossa. Kuten niistä valtaosa, myös Murikka sijaitsee kaukana keskustasta, keskellä kauneinta luonnonmaisemaa.

Yleinen arkkitehtuurikilpailu järjestettiin 1974. Kilpailuohjelman mukaan mahdollisimman suuri osa alueesta tuli jättää luonnontilaan ja rakennusten tuli sulautua ympäristöönsä. Nimimerkki Murikassa tämä toteutui parhaalla tavalla.

Suunnittelussa oli tavoitteena keskeisten lähtökohtien, rakennuspaikan ominaisuuksien, toiminnallisuuden ja käyttäjien tarpeiden sovittaminen toisiinsa. Arkkitehtonisena pyrkimyksenä oli löytää tasapaino ja yhtenäisyys mittakaavan, materiaalin ja detaljoinnin keinoin.

Syntyi moniosainen kompositio. Kokonaisuus on jaettu toiminnaltaan eriluonteisiin osiin, jotka ovat tilajäsentelyltään ja rakenteidensa osalta itsenäisiä. Matalat, paviljonkimaiset osat kiertyvät keskuspihan ympärille, joka itsessään on vaikuttava osa arkkitehtuuria. Maisemasuunnittelijana oli Leena Iisakkilan toimisto.

Pääsisäänkäynnistä avautuva valoisa aula on detaljeineen 1970-luvun kokonaistaideteos. Ruokasali ja hulppeat vapaa-ajan tilat avautuvat Näsijärvelle. Opetustilat on jaettu neljään soluun, joiden keskellä ovat yhteistilat, auditorio ja kirjasto. Opetustilojen keskiosassa näkyvät sisäkaton pitkät avaruusristikot, muilla osin on palkiton sisäkatto. Neljään paviljonkiin jaetut asuinhuoneet on suunnattu luonnonmaisemaan diagonaaliteemaa hyväksi käyttäen. Kokonaisuuteen kuuluu myös urheilurakennus, jossa ovat palloiluhalli, uimahalli, sauna ja kuntosali.

Kurssikeskuksen rakennuttajan ja käyttäjän – Metallityöväenliiton – toiminto näkyy rakennusmateriaaleissa ja -osissa ulkoverhouksesta kantaviin rakenteisiin ja detaljeihin. Konstruktio korostuu, kaikki kertoo kiinteästä yhteistyöstä rakennesuunnittelijoiden ja arkkitehtien välillä. Pää-, urheilu- ja huoltorakennuksessa on teräksinen pilari-palkki-runko, majoitusrakennuksen runko on betonia. Julkisivujen moduulimitoitusjärjestelmään perustuvat kuparikasetit on materiaalivahvuuden minimoimiseksi jäykistetty syvävedetyin urin.

Järvenrannassa sijainnut turvekattoinen rantasauna tuhoutui tulipalossa 1978, mutta jo seuraavana vuonna siitä tehtiin arkkitehtien Kari Raimoranta ja Tuomo Siitonen (arkkitehtitoimisto Katras) suunnittelema toisinto.

Pihapiirin läheisyydessä sijainneet puurakenteiset henkilökunnan rivitaloasunnot olivat jääneet tyhjilleen ja tulleet teknisesti tiensä päähän, niinpä ne saivat purkutuomion. Muilta osin Murikka on edelleen alkuperäiskäytössään, minkä ohella se avataan ensimmäisen peruskorjauksensa jälkeen yleisölle hotellina.

 

Leena Makkonen

__________
Helin, Pekka & Siitonen Tuomo (1977). ”Metallityöväenliiton kurssikeskus Murikka / Murikka – Finnish metal workers’ union course centre”. Arkkitehti 8/1977.
Raimoranta, Kari & Siitonen, Tuomo (1979). ”Kurssikeskus Murikan rantasauna / Murikka course centre, lakeshore sauna”. Arkkitehti 1/1979.
Standertskjöld, Elina (2011). Arkkitehtuurin vuosikymmenet 1960–1980. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, Rakennustieto Oy.